Privacyverklaring

Schadehulp Expertisediensten BV respecteert in al onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van ons zelf. Wij volgen hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens: Alleen gebruiken voor de afwikkeling en/of behandeling van uw schadegebeurtenis. Niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. (zie kopje derden).

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Schadehulp Expertisediensten BV streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij stellen uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Wij plaatsen de persoonsgegevens die u aanlevert aan computers (servers) veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft via ons automatiseringssysteem inzage welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via info@shed.nl. Ook bent u bij ons op kantoor welkom om hierover met ons in gesprek te gaan. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door ons bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie

Als u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en ons computersysteem en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd. Heeft u er voor gekozen wachtwoorden voor inzage in ons computersysteem op te slaan, dan blijven cookies achter waarin deze wachtwoorden worden opgeslagen.

Communicatie via socialmedia, chat en Whatsapp

U kunt er voor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze socialmediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn en Twitter of via WhatsApp. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw socialmediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.

Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van socialmedia zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe socialmediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel socialmediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze socialmediakanalen goed door te nemen.

Video-bellen via Facetime, Teams of Whatsapp

U kunt er voor kiezen om met ons video te bellen met Facetime, Teams of Whatsapp. Als u ons benadert via één van deze kanalen, kunnen wij niet instaan voor de beveiliging van de verbinding tussen u – het netwerkportaal – en Schadehulp Expertisediensten BV. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van deze mediaverbindingen zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaverbindingen omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaverbindingen buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet.

Online automatisering

Voor het bezoek van KIMM het automatiseringspakket van Schadehulp Expertisediensten BV ontvangt u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee heeft u volledig inzage in de afwikkeling van uw schadedossier, alsmede in alle gevoerde correspondentie en ontvangen poststukken. Dit systeem is beveiligd met een https:// security account. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacy-gebied.

Links naar andere sites

De website bevat mogelijk links naar websites van andere partijen. Schadehulp Expertisediensten BV draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen. Wij plaatsen deze links uitsluitend voor uw gemak.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy? Neem dan contact met ons op via info@shed.nl. Ook bent u natuurlijk bij ons op kantoor welkom om hierover met ons in gesprek te gaan.