Register Expert (Nivre)

SHED Expertise werkt uitsluitend met Register Experts (re). Onze experts zijn allemaal uitstekend geschoold en ingeschreven in het register van het NIVRE.

Het NIVRE geeft een groot aantal zekerheden met betrekking tot de professionaliteit en kwaliteit van de expert, die u helpt bij de afwikkeling van uw schade.

Het NIVRE is een stichting en heeft als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteit van de experts op het terrein van schadevaststelling, risicobeoordeling en verwante deskundigheden.

Het NIVRE bewaakt de kwaliteit van de ingeschreven experts. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie.

Onze titel Register Expert is voor u een extra kwaliteitswaarborg.

Kijk voor meer informatie op www.nivre.nl.