Logo SHED
Expertisediensten

Taxatie

SHED Expertise is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland. Naast schadevaststellingen verzorgen wij waardebepalingen en taxaties van woonhuizen, bedrijfsmatige gebouwen, huurdersbelangen en inventarissen. Hiermee wordt de waarde van een gebouw, de waarde van bouwkundige voorzieningen aangebracht door een huurder en de waarde van de inventaris/inhoud vastgesteld en afgegeven.

Waardebepaling: Bij een waardebepaling stellen wij aan de hand van (standaard) vragen, aangevuld met beeldinformatie en onze herbouwwaarde rekentool op afstand de verzekerde som van een gebouw vast. U ontvangt een globale inschatting van de herbouwwaarde. Als de waarde niet op afstand kan worden vastgesteld, dan stellen wij ter plekke de waarde vast en wordt een taxatierapport afgegeven.

Taxatierapport: Bij een taxatie wordt altijd het getaxeerde ter plekke geïnspecteerd en wordt aan de hand van verkregen informatie aangevuld met door de expert waargenomen zaken de waarde vastgesteld. Het taxatierapport wordt afgegeven conform artikel 7:960 BW en geniet derhalve wettelijke bescherming. De afgegeven waarden zijn gebaseerd op basis van herbouwwaarde of nieuwwaarde. De gebruikelijke geldigheidsduur van het rapport is 3 jaar (inventaris) en 6 jaar (gebouwen).

Als het rapport is aangevuld met preventieve adviezen, dan heeft dat tot doel u te helpen schade, door brand of andere verzekerbare gevaren, te voorkomen of te beperken.

Voorbeeld rapport

Taxatierapport aanvragen

Naam en adres opdrachtgever
Bedrijfsnaam:
Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Risicoadres
Bedrijfsnaam:
Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Soort taxatie

Omschrijving

Bijlagen toevoegen
Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...

U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging
Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene voorwaarden van waardebepaling van SHED Expertise van toepassing zijn

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van waardebepaling van SHED Expertise.

Verstuur het formulier

Klik hier om de afwikkeling van uw opdracht te volgen.