Logo SHED
Expertisediensten

Meer informatie

Meer weten over de Risk Management Servicetool? We hebben een uitgebreide informatiefolder en een informatieve video voor u samengesteld.

Klik hier voor de informatiefolder van de RMServicetool

Achtergrond

In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat bij schade de polisdekking anders blijkt te zijn dan hetgeen men had verwacht. Zo zijn verzekerde bedragen veelal ontoereikend, blijken gangbare clausules in de polis te zijn opgenomen of ontbreken volledige dekkingen waarvan verzekerde overtuigd is dat deze bij het afsluiten van de polis zijn afgesproken. Situaties die je graag vooraf zou willen weten, zodat bij schade geen probleem ontstaat.

Polisachtergrond

In veel polissen voor gebouwen en inventaris zijn clausules opgenomen waaraan een verzekerde dient te voldoen om bij schade een uitkering onder de polis te kunnen ontvangen. Clausules worden door een verzekeraar opgenomen om het risico verzekerbaar te krijgen en te houden. Er kan sprake zijn van een harde (geen dekking) of zachte clausule (dekking met een extra eigen risico).

Als bij schade blijkt dat de verzekerde niet heeft voldaan aan de -vooraf- afgesproken clausules, dan volgt er geen polisdekking en is er dus sprake van schijnveiligheid. Immers verzekerde dacht polisdekking te krijgen, maar bij schade blijkt dat hij niet heeft voldaan aan de voorwaarden.

Risk Management Servicetool

Om te voorkomen dat bij schade problemen ontstaan is het belangrijk dat de afspraken met de verzekeraar periodiek worden (her)beoordeeld en gecontroleerd met de werkelijke situatie. Dat kan met hulp van de Risk Management Servicetool van SHED Expertise. Aan de hand van een vragenlijst met aanvullende informatie wordt het risico beoordeeld en ontvangt verzekerde een rapportage waarin afwijkingen onder de aandacht worden gebracht.

Risk Management Ondersteuning

Voor Risk Management hebben de meeste ondernemers niet de aandacht en tijd die nodig is om de zaak goed in kaart te brengen en te houden.

SHED Expertise heeft hiervoor de oplossing.

Op basis van een QuickScan fysiek bij het bedrijf uitgevoerd en met hulp van de RMS-tool wordt door de expert van SHED het risico in kaart gebracht en wordt deze beoordeeld. In het eindrapport -dat persoonlijk wordt besproken- wordt de ondernemer geïnformeerd.

Als de ondernemer ondersteuning wil ontvangen bij de uitvoering van de aandachtspunten, of als de ondernemer doorlopend ondersteuning op Risk Management wil ontvangen, kan hiervoor een éénmalige opdracht worden afgegeven of doorlopend abonnement worden gesloten.

Kosten

Voor het uitbrengen van een rapportage, ondersteuning bij de uitvoering van de aandachtspunten en een abonnement voor de uitvoering van een doorlopend Risk Management programma zijn kosten verbonden.